10 podstawowych pojęć z fotowoltaiki

Fotowoltaika to nie taki prosty „orzech do zgryzienia”. Wiąże on za sobą mnóstwo trudnych pojęć, które na co dzień nam są zupełnie niepotrzebne, a to czy powiemy w potocznej rozmowie „usłoneczniony” czy „nasłoneczniony” nie zmienia sensu zdania. Jednak jeśli rozmawiamy już na tematy odnośnie instalacji fotowoltaicznej takie „pomyłki” mają znaczenie.

Osoba, która chce „wejść w temat” powinna się zaznajomić z pewnymi pojęciami. Każdy klient może sprawdzić potencjalnego instalatora używając poniższych pojęć w trakcie rozmowy. Łatwo jest zweryfikować, czy instalator jest osobą przypadkową – szukającą sposobu na życie, czy też wykonuje swoją pracę z pasją.

 

Oto obiecane 10 podstawowych pojęć:

STC – a mianowicie Standard Test Condition ( Ustandaryzowane warunki testu ). Są to parametry modułów PV osiągalne w warunkach laboratoryjnych czyli podczas ich testów. Aby test mógł być uznany za odpowiadający warunkom STC muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. Temperatura badanego modułu PV podczas testu równa 25 ° C,
  2. Natężenie promieniowania słonecznego wynosi 1000W/m2 ,
  3. Promienie słoneczne przechodzą przez atmosferę o grubości 1,5, czyli AM 1,5. Oznacza to, że padają pod kątem 60 ° na badany moduł.

Należy pamiętać, że przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznej zawsze opieramy się o dane STC. Parametry STC powinny być zawsze podane na tabliczce znamionowej modułu PV.

NOTC – Drugi bardzo ważny parametr opisujący moduły fotowoltaiczne. Jest rodzajem testu przeprowadzanym dla nominalnej temperatury w warunkach pracy ( Normal Operating Cell Temperature ). Badanie polega na oświetlaniu modułu PV promieniowaniem słonecznym o mocy 800 W/m2 dla AM 1,5 . Oświetlanie modułu przeprowadzane jest przy prędkości powietrza 1 m/s do momentu aż temperatura ogniw osiągnie 25 ° C wtedy zdejmowane są parametry NOCT. Większość renomowanych producentów modułów PV oprócz parametrów STC podaje również właściwości dal NOCT.

Wp – Parametr opisujący moc pojedynczego ogniwa PV osiągnięta w warunkach STC. Wp oznacza dokładnie z ang. Watt peak co można przetłumaczyć na Wat mocy szczytowej. Obecnie produkowane moduły fotowoltaiczne w technologii polikrystalicznej i monokrystalicznej osiągają moc rzędu 270-350 Wp.

Moduł PV – nazywany potocznie panel PV, bateria słoneczna, solar. Moduł PV to zbiór połączonych szeregowo płytek krzemowych. Jeden moduł zazwyczaj budowany jest z 60 lub 72 ogniw wykonanych z krzemy polikrystalicznego lub monokrystalicznego.

Panel lub generator PV – jest to kilka połączonych modułów fotowoltaicznych. Dla przykładu łącząc 10 modułów PV o mocy 0.3 kWp w szeregu otrzymamy generator fotowoltaiczny o mocy 3 kWp.

Inwerter lub falownik – urządzenie elektronicznej, którego zadaniem jest zamienić prąd stały powstający na zaciskach generatora PV na prąd przemienny o parametrach identycznych jak sieć zasilająca. Falownik są na tyle „inteligentnymi” urządzeniami, że potrafią znaleźć punkt pracy generatora fotowoltaicznego i wydobyć z niego możliwie maksymalną moc i przekazać ją do Systemu Elektro Energetycznego.

Wh – Watogodzina. Jednostka energii, którą określa się uzyski z elektrowni słonecznej. Jeżeli nasza instalacja będzie pracować w punkcie pracy równej 1 kW i stan ten utrzyma się przez 1 godzinę otrzymamy 1 kWh energii elektrycznej. Przyjmuje się, że średnie uzyski z 1kWp na terenie Polski wynoszą średnio 950 kWh/rok.

Usłonecznie – jest średnią liczbą godzin słonecznych przypadającą dla danego regionu. Dane te możemy pozyskać z IMiGW.

Nasłonecznienie ­– określa z kolei moc promieniowania słonecznego jaka dociera do powierzchni ziemi. Podawana w kWh/rok.

Comments are closed.

Call Now Button