Domowa elektrownia słoneczna – jak zbudować

Liczni eksperci z dziedziny światowej energetyki coraz częściej przekonują opinię publiczną o zaletach płynących z ekologicznej produkcji prądu. Jednym z regularnie powracających w tym kontekście tematów są domowe elektrownie słoneczne, które – zdaniem wspomnianych specjalistów – w krótkiej perspektywie czasu, powinny bardzo zwiększyć swoją powszechność występowania.

Przewidywane rokowania oparte są nie tylko na wszechobecnym trendzie do rozwiązań proekologicznych, ale wynikają przede wszystkim z ekonomiczności. Domowa elektrownia fotowoltaiczna może stanowić sposób na całkowite uniezależnienie się od zmiennych cen prądu, przekładając się tym samym na istotną oszczędność po stronie prywatnego użytkownika ogniw solarnych. Co więcej, na własnym solarnym źródle energii można jeszcze dodatkowo zarobić.

Restrykcje unijne dotyczące wymaganego procentowego udziału energii odnawialnej w ramach całości produkowanego na terytorium danego państwa prądu zaowocowały możliwością magazynowania energii przez prywatnych posiadaczy domowych elektrowni słonecznych w systemie elektroenergetycznym. Jeśli zatem docelowa instalacja fotowoltaiczna, na którą się zdecydujemy, posiada regularnie generowane nadwyżki prądu, nie tylko oszczędzimy na naszych rachunkach, ale również umożliwiamy sobie całkowite ich wyeliminowanie.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej w 3 krokach

Skoro omówiliśmy już najważniejsze korzyści płynące z posiadania własnego, efektywnie działającego źródła solarnej energii odnawialnej, przejdźmy do scharakteryzowania pokrótce samej procedury budowy elektrowni fotowoltaicznej. Wbrew pozorom, inwestycja ta wcale nie jest bardzo kosztowna i skomplikowana. Do jej przeprowadzenia wystarczą 3 stosunkowo proste kroki:

1. Konsultacje ze specjalistą

Przed podjęciem jakichkolwiek kroków, warto w pierwszej kolejności uzyskać kilka podstawowych porad od eksperta z branży. W tym celu będzie trzeba z pewnością przygotować kilka najważniejszych informacji odnośnie planowego obszaru inwestycji oraz występujących w jego obrębie uwarunkowań. W zamian można liczyć na precyzyjną wycenę całości przedsięwzięcia, informacje odnośnie estymowanego zysku oraz szacunki dotyczące czasu, w jakim budowa elektrowni fotowoltaicznej nam się zwróci.

konsultacja ze specjalistą

 

opracowanie projektu domowej elektrowni

2. Opracowanie projektu domowej elektrowni fotowoltaicznej

W ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia, standardowo należy opracować w miarę szczegółowy projekt. W przypadku braku stosownej wiedzy, zalecamy przeprowadzić tę czynność we współpracy z firmą specjalizującą się w branży domowych elektrowni fotowoltaicznych, co pozwoli zrealizować całą inwestycję efektywnie. Na tym etapie warto również poradzić się wspomnianej firmy odnośnie dostępnych źródeł i form dofinansowania, które docelowo umożliwiają oszczędność na poziomie nawet 40% kwoty przeznaczonej przez nas na realizację projektu.

3. Montaż, podłączenie instalacji do sieci oraz odbiór dokumentacji

Po opracowaniu szczegółowego projektu, można zabrać się za jego wdrażanie. Ponieważ jednak domowa elektrownia słoneczna składa się z wielu elementów, których montaż, a następnie podłączenie do sieci wymagają posiadania fachowej wiedzy i specjalistycznych umiejętności – w przypadku braku odpowiednich kwalifikacji ze strony inwestora – ten etap bezwzględnie należy powierzyć zewnętrznej firmie.

Po uruchomieniu instalacji jej działanie przebiega bez konieczności nadzoru, zatem pozostaje nam już tylko cieszyć się z nowo zrealizowanej inwestycji i czerpać z niej korzyści.

domowa elektrownia słoneczna

 

Call Now Button