Instalacja fotowoltaiczna w miejscowości Mostowo

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników — aktualne programy finansowania

Fotowoltaika dla rolnika ma w zasadzie wyłącznie plusy. Chodzi tutaj o korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorców, a także korzyści ekologiczne. Warto pamiętać między innymi o znacznym obniżeniu rachunków za energię elektryczną, a także pełną niezależność od wahań cen energii. Dowiedz się, jak wyglądają dotacje na fotowoltaikę dla rolników i jak możemy Ci pomóc. 

Dlaczego dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników się opłaca?

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników opłaca się z wielu powodów. Jednym z argumentów, który może Cię przekonać do skorzystania z któregoś z dostępnych programów, jest fakt, że ogromną częścią wydatków, które ponoszą w Polsce rolnicy, jest koszt energii elektrycznej. A to właśnie inwestycja w odnawialne źródła energii pozwala znacząco obniżyć wydatki na prąd.

Mało tego, nadchodzące lata mają być jeszcze trudniejsze w stosunku do tego, co można było zaobserwować do tej pory. Na skutek rosnących cen nośników energii, a także kosztów uprawnień do emisji CO2 energia elektryczna niesamowicie podrożała. Oszczędzają na prądzie zatem nie tylko gospodarstwa rolne, ale również firmy, instytucje oraz osoby fizyczne. Wiele osób zwleka jednak z inwestycją w instalację fotowoltaiczną ze względu między innymi na koszt jej zakupu, a także samego montażu. Właśnie w odpowiedzi na tę sytuację pojawiły się w Polsce dotacje dla rolników na fotowoltaikę. 

Kolejnym argumentem, który przemawia za skorzystaniem z dofinansowania do fotowoltaiki dla rolnika jest fakt, że taka forma wsparcia skraca czas zwrotu z inwestycji. W tym przypadku nie ma znaczenia źródło pomocy oraz jej rodzaj. 

Inwestycja zwraca się bowiem dzięki systemowi Net-billing. Polega on na tym, że gdy właściciel instalacji fotowoltaicznej ma nadwyżkę energii elektrycznej wyprodukowanej przez jego fotowoltaikę, może odesłać prąd do sieci energetycznej po określonej przez PSE cenie. Następnie otrzymuje energię, gdy jego instalacja nie pokrywa zapotrzebowania. Wspomniane rozwiązanie różni się od poprzedniego systemu tym, że prosumenci nie sprzedają, tylko nieodpłatnie przekazują do sieci nadwyżki własnej produkcji. W zamian za to otrzymują jednak prawo do nieodpłatnego odebrania energii. Jak zatem widzisz, inwestowanie w fotowoltaikę ma bardzo duży sens, a inwestycja zwraca się jeszcze szybciej, jeśli skorzystasz z atrakcyjnych dofinansowań dla rolników.

Nowe dotacje na fotowoltaikę dla rolników — PROW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w październiku 2022 roku upubliczniło informację, że Komisja Europejska zatwierdziła zmiany, które zaproponowała Polska i które dotyczą PROW 2014-2020. W związku z tym już niebawem w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” będzie realizowany nowy obszar F, czyli Zielona Energia w gospodarstwie rolnym.

W związku z tym właściciele gospodarstw rolnych z całego kraju będą mogli starać się o dofinansowania dla rolników. Fotowoltaika dla rolnika, opłaca się więc jeszcze bardziej. Koszt instalacji, a także użytkowania fotowoltaiki może być bowiem pokryty. Środki, które otrzymają właściciele gospodarstw rolnych na odnawialne źródła energii, będą przeznaczone na przykład na:

 • panele fotowoltaiczne, których moc nie przekracza 50kW,
 • pompy ciepła (w przypadku, gdy pozostają one integralną częścią instalacji z pozyskanych środków),
 • magazyny energii, a także systemy inteligentnego zarządzania energią wytworzoną z instalacji PV,
 • koszty montażu urządzeń wymienionych powyżej,
 • koszty zakupu patentów, a także oprogramowania, znaków towarowych, praw autorskich oraz licencji. 

W 2022 roku maksymalne dofinansowanie do fotowoltaiki z tytułu tego programu mogło wynieść 150 tysięcy złotych. W przypadku młodych rolników możliwe było pokrycie 60% kosztów kwalifikowanych. W pozostałych przypadkach narzędzie wsparcia Zielona energia w gospodarstwie rolnym mogło zaopatrzyć rolników w dofinansowanie od 30% do 50% kosztu urządzeń, które są wykorzystane na cele produkcji prądu z OZE.

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników

Jeżeli interesują Cię panele fotowoltaiczne, dofinansowanie dla rolników może pochodzić także z Ogólnopolskiego Programu Agroenergia. Gwarantuje on dotacje na instalację fotowoltaiczną, a okres kwalifikowalności trwa od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2027 r. 

W sytuacji zatem, gdy chcesz postawić na nowoczesne rozwiązania, wykorzystaj okazję. W 2022 roku dotacja uzależniona była od mocy instalacji. Było to od 13% do 20% kosztów. W związku z tym wysokość dofinansowania dla rolników mieściła się w przedziale kwotowym 15000-25000 złotych. W zakres inwestycji wchodzą działania takie jak: zakup, budowa oraz odbiór instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 do 50 kW.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników — programy lokalne

Program priorytetowy AO to kolejna z wielu możliwości, z których mogą skorzystać rolnicy. W tym jednak przypadku treba wziąć pod uwagę, że dedykowany jest on mieszkańcom województwa świętokrzyskiego. Pożyczka może wynieść nawet 100% wartości kosztów kwalifikowanych. Otrzymanym finansowaniem pokryć można zakup, a także montaż instalacji fotowoltaicznej. Nabór do programu trwa aż do momentu wyczerpania środków.

Kolejne lokalne dofinansowanie to Program Eko-Klimat, Woda, powietrze, ziemia. Preznaczony jest on dla województwa kujawsko-pomorskiego. Trwać będzie aż do 31.10.2027 roku bądź też do wyczerpania środków. W ramach wspomnianego programu możliwe jest uzyskanie pożyczki nawet do pełnej kwoty kosztów kwalifikowanych. Zakresem inwestycji jest w tym przypadku zakup, a także montaż paneli fotowoltaicznych.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników — pozostałe formy wsparcia

Opisane wyżej dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników to niejedyna możliwość, aby w Twoim gospodarstwie rolnym pojawiła się fotowoltaika. Dla rolnika dotacje to bowiem nie wszystkie opcje wsparcia. Można skorzystać także z ulgi inwestycyjnej. Przysługuje ona na panele fotowoltaiczne w wysokości maksymalnie 25% kosztów inwestycji. 

Na czym polega wspomniana ulga? Jest to odliczenie od podatku na inwestycję w fotowoltaikę. Wspomniane narzędzie wspierające gospodarstwa rolne jest dostępne na terenie całego kraju, a także bezterminowe. Pozyskiwany prąd może w tym przypadku zasilać na przykład urządzenia elektryczne, które są wykorzystywane w rolnictwie. Daje również możliwość oświetlenia budynków gospodarczych. Przepisy programu mówią jednak jasno, że nie może być on wykorzystywany do zasilania instalacji, które znajdują się w domu inwestora. 

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników — programy obecne w 2022

Lista programów, z których rolnicy mogli pozyskiwać dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych wyglądała w roku 2022 następująco:

 • Agroenergia,
 • Zielona energia w gospodarstwie rolnym (PROW 2014-2020),
 • Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego,
 • EKO — KLIMAT Woda, powietrze, ziemia,
 • Program Priorytetowy “OA — Ochrona Atmosfery”,
 • EKO — KLIMAT Woda, powietrze, ziemia,
 • Energia dla Wsi.

Jednym z najbardziej opłacalnych wariantów był opisany wcześniej ogólnopolski program Agroenergia. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie można łączyć tego rozwiązania z żadną inną formą publicznego wsparcia — na przykład pożyczką lub dotacją.

Jak wynika z przedstawionych w tym artykule informacji, warto nie ograniczać się wyłącznie do programów oraz narzędzi skierowanych do całego kraju. Sporo jest bowiem regionalnych projektów, które także wspierają rozwój OZE na terenie gospodarstw rolnych. Przykładem mogą być opisany wcześniej Program Eko-Klimat oraz Program Priorytetowy AO.

Dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników — postaw na ekspertów!

Wskazaliśmy najważniejsze cechy, dzięki którym tak wiele osób fizycznych, przedsiębiorców, a także rolników decyduje się zainstalować panele fotowoltaiczne. Dofinansowanie dla rolników najlepiej otrzymać po przemyślanej analizie, z którego programu skorzystać. Profesjonalna firma, która zajmuje się instalacjami PV nie tylko zatem przeanalizuje sytuację Twojego gospodarstwa rolnego, ale również zasugeruje, który program jest „szyty na miarę” dla Ciebie. Dodatkowo udzieli Ci kompleksowego wsparcia w trakcie przygotowywania inwestycji i jej realizacji.