Instalacje OFF-GRID

Instalacja typu Off-Grid skupia się na zmagazynowaniu energii wyprodukowanej przez moduł PV. Swoje zastosowanie znajduje w miejscach, w których doprowadzenie zasilania byłoby zbyt drogie i nieopłacalne. Zastosowany w instalacji bufor energii pozwala nam na skorzystanie z energii słonecznej nawet w nocy, bądź też przy zaniku napięcia sieciowego jako UPS. Wszystko zależy od zaprojektowania układu Off-Grid.

Często możemy spotkać się z wykorzystaniem instalacji Off-Grid do zasilenia znaków ostrzegawczych przy jezdniach. W skład takiego systemu wchodzą: moduł PV, regulator ładowania, akumulator oraz odbiornik. Powstały w modułach prąd podawany jest na zaciski regulatora ładowania, który ustala odpowiednią wartość prądu ładowania akumulatora oraz zabezpiecza go przed uszkodzeniem, spowodowanym zbyt wysokim prądem ładowania oraz zbyt głębokimi rozładowaniami. Regulator zapobiega również powrotowi prądu z akumulatora do ogniw PV. Zmagazynowana energia przekształcana jest dalej przez inwerter na napięcie sieciowe, bądź też bezpośrednio wykorzystywana przez odbiornik .

Call Now Button