Instalacje ON-GRID

Koszt systemu On-Grid w przeliczeniu na Wat mocy maksymalnej jest z reguły niższy niż w systemach Off-Grid. Ma na to wpływ brak konieczności stosowania akumulatorów, których koszt w systemie Off-Grid może osiągnąć nawet 40% wartości całego systemu.

W skład typowego systemu On-Grid wchodzą: moduł PV, inwerter oraz licznik wyprodukowanej energii. W chwili konwersji energii słonecznej na elektryczną, na zaciskach modułu pojawia się napięcie stałe, które w typowych systemach On-Grid wynosi maxymalnie do 1000 V DC. Napięcie to jest przekształcane przez inwerter napięcie jednofazowe lub trójfazowe zgodne z wartościami Polskiego systemu elektroenergetycznego. Zadaniem inwertera jest również synchronizacja napięcia na swoich zaciskach z napięciem systemu elektroenergetycznego.

Call Now Button