bezobsługowa instalacja fotowoltaiczna w domu

Czy instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa?

serwis instalacji fotowoltaicznej
Fotowoltaika jako prosty i ekologiczny sposób na wytwarzanie energii elektrycznej stała się bardzo popularna w Polsce. Instalacja fotowoltaiczna wykonana jest z elementów trwałych i odpornych na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. Jest zaprojektowana jako urządzenie praktycznie bezobsługowe, wymagające minimalnej ingerencji ze strony użytkownika. Z tych powodów nie przewiduje się przeprowadzania specjalnych czynności konserwacyjnych, które miałyby zapewnić poprawną pracę całej elektrowni. Jest jednak szereg działań, których wykonanie zaleca się w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia usterek instalacji PV, czy też wyeliminowania przerw w produkcji energii elektrycznej.

Na czym polega serwis instalacji fotowoltaicznej?

Serwis polega na różnych działaniach, niekoniecznie tylko tych związanych z naprawami paneli fotowoltaicznych, inwertera czy pozostałych składowych instalacji. Często do wychwycenia błędów i awarii wystarczy zwykły „rzut oka”.

Działania, które zalecamy jako firma Elektro Control wykonująca instalacje:

 

  • raz w miesiącu (i po każdej intensywnej burzy, wichurze, gradobiciu) zaleca się inspekcję wizualną elektrowni, która ma na celu wykrycie widocznych uszkodzeń modułów (pęknięcia, zadrapania, odbarwienia), pojawienia się korozji na komponentach elektrowni, uszkodzeń w systemach prowadzenia okablowania (koryta kablowe, rury osłonowe, peszle itp.), uszkodzeń falownika i innych elementów elektrowni;
  • ciągłe monitorowanie ilości wyprodukowanej przez system PV energii elektrycznej w aplikacji i porównywanie tych danych do danych historycznych lub danych otrzymanych w dokumentacji projektowej;
  • raz w roku wykonanie pełnego przeglądu elektrowni fotowoltaicznej uwzględniającego inspekcję wizualną wszystkich komponentów elektrowni, sprawdzenie połączeń skręcanych konstrukcji wsporczej, sprawdzenie połączeń elektrycznych elektrowni, rozdzielnic AC i DC, stanu aparatów elektrycznych, falownika (oraz jego wnętrza), ciągłości uziemienia modułów i konstrukcji, stan puszek przyłączeniowych w modułach;
  • raz na 5 lat wymaga się przeprowadzenia pełnych pomiarów elektrycznych całej instalacji PV zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez uprawnionego serwisanta;

Zobacz także: Kalkulator instalacji fotowoltaicznej

Kiedy powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do serwisanta?

 

  • nagły spadek, częściowy lub nawet całkowity spadek wydajności instalacji;
  • wzrost opłat za prąd;
  • nagły spadek, częściowy lub nawet całkowity spadek wydajności instalacji;
  • widoczne nieprawidłowości, takie jak np. poluzowana konstrukcja czy uszkodzenia paneli;
  • nietypowa praca falownika – np. wydobywające się z niego głośne dźwięki, błąd na falowniku;

 

Czy moduły fotowoltaiczne się odśnieża?

W większości przypadków modułów fotowoltaicznych nie trzeba odśnieżać. Instalacje projektuje się tak, żeby mogły się same oczyszczać- odpowiedni kąt nachylenia. Zalegający na ich powierzchni śnieg nie powoduje ich uszkodzenia, a jedynie zmniejsza ilość wyprodukowanej przez system PV energii. Z uwagi na długość dni zimowych oraz ilość promieniowania słonecznego w miesiącach zimowych nie kalkuluje się odśnieżania modułów fotowoltaicznych.

W przypadku, gdy moduły muszą być odśnieżone (wymóg konstrukcyjny, wymóg ekonomiczny, inne wymagania zewnętrzne) do odśnieżania nie należy wykorzystywać środków chemicznych, soli oraz narzędzi z ostrymi krawędziami. Przy odśnieżaniu zachować szczególną ostrożność, ponieważ moduły są narażone na uszkodzenie mechaniczne. Oblodzonych modułów nie należy skrobać, a lodu nie należy rozbijać. Nie należy modułów polewać ciepłą wodą w celu szybkiego odśnieżenia/odlodzenia.