panele fotowoltaiczne na dachu

Czy wiesz, że możesz otrzymać dotację 5 000 zł na fotowoltaikę z programu „Czyste Powietrze”?

 

Obecnie dofinansowanie do fotowoltaiki możemy otrzymać z dwóch źródeł tj. program Mój Prąd, który ruszył 1 lipca oraz program Czyste Powietrze, które działa od września 2018 roku.

 

Edycja programu „Mój Prąd” ruszyła 1 lipca. Dofinansowanie możemy uzyskać na instalację o mocy od 2 kW do 10 kW. Wielkość dofinansowania to 3 000 zł. W poprzednich edycjach wielkość ta była wyższa i wynosiła 5 000 zł.

Istnieje jednak możliwość dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” w wysokości 5 000 zł, ale nie więcej niż 50% poniesionych kosztów. O ile budżet w programie Mój Prąd się wyczerpał o tyle w programie Czyste Powietrze budżet jest dużo większy i wyliczony na lata.

Jakie wymagania należy spełnić, aby skorzystać z programu Czyste Powietrze?

 

  • Moc założonej instalacji musi wynosić od 2 kW do 10 kW. Użyte urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
  • Instalacja musi być pierwszą inwestycją Klienta, dofinansowanie nie przysługuje na zwiększenie mocy już istniejącej instalacji.
  • Zakończeniem instalacji jest etap wymiany licznika, co należy do obowiązków operatora energii elektrycznej.
  • Program „Czyste Powietrze” nie jest usługą opodatkowaną.
  • W przypadku uzyskiwania dotacji w programie Czyste Powietrze i podatkowej ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu w ramach ulgi podlegają wydatki pomniejszone o dotację z Czystego Powietrza.
  • W przypadku gdy po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć.
  • W przypadku gdy po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.
  • Z programów mogą korzystać wyłącznie właściciele domów jednorodzinnych. W Czystym Powietrzu nie mogą to być domy nowobudowane.

Zobacz także: Dofinansowanie fotowoltaiki