Dotacja do fotowoltaiki z programu Mój Prąd 3.0 na rok 2021

Już znamy szczegóły na temat dotacji Mój Prąd 3.0. Zapowiadane dotacje do akumulatorów, ładowarek elektrycznych etc. mają ruszyć dopiero w następnym programie Mój Prąd. Aktualne dofinansowanie jest tylko do fotowoltaiki.

Ile wynosi kwota dotacji?

Kolejna edycja to mniejsza kwota dotacji w porównaniu do poprzednich edycji. Będzie ona wynosiła 3 tys. zł – nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniu będą podlegać instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020 r.

NFOŚiGW informuje, że podmioty świadczące usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych w trzecim naborze wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd nie mogą zawrzeć z Funduszem porozumienia regulującego sposób współpracy w zakresie realizacji programu Mój Prąd.

Jaki jest budżet programu Mój Prąd 3.0 na 2021 rok?

Rząd i Unia Europejska, za pośrednictwem NFOŚiGW, przeznaczą na program 534 mln zł. Pieniędzy wystarczy zatem dla 178 tys. rodzin.

Kiedy możemy składać wniosek

Nabór wniosków do trzeciej edycji programu dopłat rozpocznie się 1 lipca 2021 roku i obejmie koszty poniesione po 1 lutego 2020 roku.

Zobacz także: Dofinansowanie fotowoltaiki

Czy dotacja z programu Mój prąd jest opodatkowana?

Nie. Dotacja z programu Mój Prąd nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym (PIT). Cała kwota trafi więc na rachunek bankowy beneficjenta.

Czy dopłata z programu Mój Prąd przysługują na rozbudowywaną instalację PV?

Nie. Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie będzie dofinansowywana.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW?

Wniosek w formie elektronicznej może złożyć beneficjent (właściciel instalacji fotowoltaicznej), korzystając z generatora wniosków NFOŚiGW. Beneficjent może też upoważnić instalatora lub inny podmiot do złożenia wniosku w jego imieniu.

Czego potrzebujemy do złożenia wniosku?

  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany, ewentualnie e-dowód,
  • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie (w przypadku płatności gotówką),
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne, zawierające minimum informacje ujęte we wzorze,
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).