Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej o mocy większej od 6,5 kW

19 września 2020 r. wraz ze zmianami w ustawie regulującej prawo budowlane weszły nowe wytyczne dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznej. Inwestor decydujący się na instalację powyżej 6,5 kWp musi uzgodnić projekt z rzeczoznawcą ppoż. oraz zgłosić instalację do odpowiednich organów Państwowej Straży Pożarnej.

Wiele wskazówek dla projektantów w kontekście ochrony przeciwpożarowej można znaleźć w poradniku „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV wytyczne w zakresie projektowania” opublikowanym przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV.

Zgodnie z wymogami, aby zapewnić ochronę przeciwpożarową należy zadbać o elementy takie jak:

 

  • Odpowiednie ułożenie elementów składowych instalacji PV

Falownik w takiej instalacji powinien znajdować się w miejscu, gdzie istnieje wymiana powietrza z otoczeniem zewnętrznym. Temperatura takiego miejsca nie powinna przekraczać 35 °C. Ważne jest, aby podłoże na, którym zamieszczone zostanie urządzenie było niepalne. Projektując ułożenie modułów trzeba uwzględnić odpowiednią odległość od ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

  • Należyte połączenia za pomocą szybkozłączek

Połączenia DC powinno się wykonywać przy użyciu szybkozłączek tego samego typu i producenta. Jest to bardzo częsty błąd instalatorów w wyniku, którego dochodzi do pożarów instalacji.

  • Ograniczenie ilości połączeń DC

„Im więcej tym lepiej” w tym przypadku hasło to nie ma racji bytu. Im mniej połączeń DC w instalacji fotowoltaicznej tym mniej punktów w których, może powstać łuk elektryczny.

  • Zabezpieczenie kabli i przewodów

Przewody DC należy prowadzić w metalowych korytach ognioodpornych. Na połączeniach koryt należy zabezpieczyć kable przed ostrymi krawędziami (należy je zabezpieczyć osłoną z tworzywa sztucznego bądź zeszlifować).

Przykładowo

    • firma Elektro Control używa koryta klasy odporności ogniowej E60. Oznacza to, że przez czas 60 min zapewniona zostanie ciągłość działania instalacji fotowoltaicznej.[/idea] [divider height=”20″]
  • Oznakowanie obiektu zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05

W razie zagrożenia niezbędne jest szybkie zlokalizowanie składowych instalacji PV. Każde urządzenie, ale również trasy kablowe powinny być oznaczone w odpowiedni sposób.

Sprawdź również: Fotowoltaika z magazynem energii

Ważne!

    • W budynkach o kubaturze powyżej 1000m3 wymagany jest dodatkowo przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Instalacje fotowoltaiczne wykonywane przez Naszą firmę spełniają nowe wymagania. Dodatkowo firma Elektro Control wykonuje wszystkie formalności związane z ochroną przeciwpożarową za Klienta!