Mój prąd 4.0. Znamy szczegóły!

29.03.2022 Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało szczegóły długo wyczekiwanego programu Mój prąd 4.0. Jest to program skierowany dla prosumentów nowego systemu rozliczania tj. net-billing. Dofinansowanie może wynieść nawet 20 500 złotych. Wnioski na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznych będzie można składać od 15 kwietnia. Jak dokładnie będzie to wyglądało? Co z prosumentami będącymi na starych zasadach net-metering zgłoszonych przed 1 kwietnia 2022? Wszystko postaramy się wyjaśnić w poniższym artykule.

Program Mój prąd 4.0 jest to czwarty już tego typu program wspierający autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli fotowoltaicznych. Jego budżet wynosi 350 mln zł. Jest to jak dotąd najniższy z budżetów. Natomiast ze słów Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i środowiska można wnioskować, że są przygotowani na zwiększenie tego budżetu.

Przypomnijmy sobie jak to wyglądało w poprzednich edycjach:
W I naborze złożono dokładnie 30 482 wniosków, w II naborze – 235 925, a w III – 178 006. Środki na I i II edycję pochodziły z rachunku klimatycznego i wyniosły łącznie 1 159 mln zł. Natomiast jeśli chodzi o nabór trzeci to dotacje są jeszcze w trakcie wypłacania, ale wiemy, że budżet wynosił 534 mln zł. Szacuje się, że dzięki tym naborom następować będzie redukcja emisji dwutlenku węgla na poziomie około 2 mln ton w ciągu roku.

Mój prąd 4.0 dla kogo?

Program Mój prąd 4.0 adresowany będzie do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Co ważne osoba ta swoją instalację będzie musiała mieć podłączoną do nowego systemu rozliczania net-billing, bądź przejść ze starego systemu net-metering na nowy wcześniej już wspomniany.

Zobacz: Instalacje fotowoltaiczne

Mój prąd 4.0 jakie technologie dostaną wsparcie?

Jak już wspominaliśmy program Mój prąd ma wspierać autokonsumpcję energii elektrycznej, dlatego w tej edycji finansowane będą nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale również magazyny energii, magazyny ciepła, systemy zarządzania energią.

Jakie można otrzymać dofinansowanie?

Maksymalne dofinansowanie jakie możemy uzyskać to 20,5 tys. złotych połowy kosztów kwalifikowanych. Zakładając samą instalacje możemy uzyskać dofinansowanie w wysokości 4 tys. złotych. Jednak może się ono zwiększyć jeśli zakupimy elementy dodatkowe do 5 tys. złotych. Co może być tym dodatkowym elementem? Tak jak już wspominaliśmy magazyn energii elektrycznej na, który dodatkowo możemy uzyskać 7,5 tys. złotych, magazyn ciepła, na który dotacja może wynieść 5 tys. złotych oraz system HEMS/EMS, na który dotacja będzie wynosiła do 3 tys. złotych. Najlepiej zobrazuje to rysunek poniżej.

Sprawdź: Fotowoltaika + Magazyn Energii

źródło: globenergia.pl

Co jest kosztem kwalifikowanym?

Kosztem kwalifikowanym jest koszt związany z pozyskaniem nowej instalacji tj. zakup, transport, montaż zarówno instalacji fotowoltaicznej jak i dodatkowych elementów tj. magazyn energii, magazyn ciepła, system HEMS/EMS po 1 lutego 2020.

Czy można łączyć dofinansowanie Mój prąd 4.0 z ulgą podatkową?

Tak. Oczywiście. Tak jak w poprzednich edycjach należy jedynie przedstawić koszty do rozliczenia pomniejszone o dofinansowanie z NFOŚiGW.