Dofinansowanie 50% do fotowoltaiki dla wspólnot i spółdzielni- Grant OZE

Czy można dostać dofinansowanie będąc mieszkańcem budynku wielorodzinnego? Owszem. Dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej nie tylko dla osób prywatnych!

Kto może ubiegać się o grant OZE?

O grant OZE może się ubiegać inwestor, który jest właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego.

Z grantu OZE mogą korzystać:

  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • towarzystwa budownictwa społecznego
  • społeczne inicjatywy mieszkaniowe
  • spółki prawa handlowego
  • osoby fizyczne

Ze składania wniosków o otrzymanie grantu OZE wyłączone są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Grant OZE przysługuje na:

  • zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii
  • modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%

Dodatkowo:

instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia

Jakie dofinansowanie można uzyskać z grantu OZE?

Wysokość dofinansowania z programu grant OZE wynosi 50 proc. kosztów netto przedsięwzięcia.

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia OZE znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE stanowi iloczyn kwoty tego grantu i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.

Termin składania wniosków grant OZE

Program grant OZE trwa od 1 lutego 2023 roku do 30 czerwca 2026 r bądź do wyczerpania środków. Wniosek należy wysłać na adres https://www.bgk.pl/kontakt/.

Zapraszamy do kontaktu z Naszą firmą biuro@instalacjefotowoltaiczne.com lub +48 23 307 00 04, a zajmiemy się wypełnieniem wniosku za Ciebie.