Nowy Program Czyste Powietrze 2023 od stycznia

Już od września 2018 r. funkcjonuje rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2030 r. 3 stycznia tego roku nastąpiły korzystne zmiany programu Czyste Powietrze, m.in.:

  • podniesienie wysokości progów dochodowych,
  • zwiększenie kwoty dofinansowania o jakie można się ubiegać,
  • możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca,
  • zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu objętego dotacją do 150 000 złotych (było 100 000 zł),
  • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

 

Czyste Powietrze 2023 z wyższymi progami dochodowymi i dofinansowaniem

Zacznijmy od tego, że w programie Czyste Powietrze występują trzy progi dochodowe.

W podstawowym poziomie dofinansowania roczne wynagrodzenie osoby składającej wniosek nie może przekroczyć 135 tys. zł. Dofinansowanie dla poszczególnych uczestników programu będzie wyższe niż dotychczas, a mianowicie intensywność dofinansowania została podniesiona do 40-55% poniesionych kosztów netto.

W podwyższonym poziomie dofinansowania miesięczne wynagrodzenie osoby składającej wniosek nie może przekroczyć 2651 zł na osobę w przypadku osób samotnych i 1894 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. W tym przypadku intensywność dofinansowania wynosi 60-80% poniesionych kosztów inwestycji netto.

W najwyższym poziomie dofinansowania miesięczne wynagrodzenie osoby składającej wniosek nie może przekroczyć 1526 zł na osobę w przypadku osób samotnych i 1090 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. W tym przypadku intensywność dofinansowania wynosi 100% poniesionych kosztów inwestycji netto.

Na stronie ministerstwa czystepowietrze.gov.pl znajdziemy więcej informacji.

Jak ubiegać się o dotację z Czystego Powietrza?

Pierwszym krokiem przy ubieganiu się o dotację z programu Czyste Powietrze, na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku, jest pozyskanie zaświadczenia o dochodach, które wydaje gmina.

Następnie należy wypełnić wniosek, który znajdziemy na stronie www.gov.pl

Jeśli potrzebujesz wsparcia możesz skorzystać z usług Naszej firmy Elektro Control, która chętnie Ci doradzi i bezpłatnie sporządzi za Ciebie wniosek 😊

Zadzwoń do Naszego specjalisty Grzegorz Panfil– 570 030 975