Czym różni się instalacja on-grid i off-grid?

Czym różni się instalacja on-grid i off-grid?

Wielu inwestorów zastanawia się jak będą wyglądać rachunki za prąd zakładając instalację fotowoltaiczną. Według Nas jest to najlepsza opcja, żeby swoje rachunki za prąd obniżyć. Jednakże, wbrew powszechnej opinii nie obniżymy ich do zera. Ile zatem wyniosą nas rachunki za prąd z instalacją fotowoltaiczną?

Jak wygląda rachunek za prąd po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych?

Jak wygląda rachunek za prąd po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych?

Wielu inwestorów zastanawia się jak będą wyglądać rachunki za prąd zakładając instalację fotowoltaiczną. Według Nas jest to najlepsza opcja, żeby swoje rachunki za prąd obniżyć. Jednakże, wbrew powszechnej opinii nie obniżymy ich do zera. Ile zatem wyniosą nas rachunki za prąd z instalacją fotowoltaiczną?

Fotowoltaika i pompy ciepła w OSP? A czemu by nie!

Fotowoltaika i pompy ciepła w OSP? A czemu by nie!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrona powietrza w ramach Programu 2021-OA-1 pn. „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7 , 00-893 Warszawa od 15 kwietnia 2021 r. do wyczerpania alokacji!

Czy Polska osiągnie nałożone przez UE cele OZE na 2030 rok?

Czy Polska osiągnie nałożone przez UE cele OZE na 2030 rok?

Poszczególne kraje członkowskie były zobligowane do przygotowania “Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”. Strategie zawarte w planach krajów Unii Europejskiej mają służyć realizacji unijnych celów przyjętych w ramach tzw. Pakietu zimowego, czyli zbioru regulacji w zakresie energetyki i klimatu po roku 2020. Oprócz tego w 2009 r. przywódcy unijni wyznaczyli cel, zgodnie z którym do 2020 roku 20% zużycia energii zużycia energii w Unii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. W 2018 r. uzgodniono cel na rok 2030: do tego czasu 32% zużycia energii w Unii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Trwają też rozmowy na temat przyszłych ram polityki na okres po 2030 r.

Czy instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa?

Czy instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa?

Fotowoltaika jako prosty i ekologiczny sposób na wytwarzanie energii elektrycznej stała się bardzo popularna w Polsce. Instalacja fotowoltaiczna wykonana jest z elementów trwałych i odpornych na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. Jest zaprojektowana jako urządzenie praktycznie bezobsługowe, wymagające minimalnej ingerencji ze strony użytkownika. Z tych powodów nie przewiduje się przeprowadzania specjalnych czynności konserwacyjnych, które miałyby zapewnić poprawna pracę całej elektrowni. Jest jednak szereg działań, których wykonanie zaleca się w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia usterek instalacji PV, czy też wyeliminowania przerw w produkcji energii elektrycznej.

Jak firma Elektro Control dobiera instalację fotowoltaiczną krok po kroku?

Jak firma Elektro Control dobiera instalację fotowoltaiczną krok po kroku?

Krok 1. Dobór odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej na podstawie zużycia energii elektrycznej w budynku. Moc instalacji fotowoltaicznej zależy od rocznego zużycia energii elektrycznej (odczytujemy go z rachunku za prąd, podany w kWh). Warto przeanalizować kilka ostatnich lat aby sprawdzić czy zużycie rośnie, spada czy utrzymuje się na stałym poziomie oraz czy planujemy zakupić nowe urządzenia na prąd. Zawsze jednak możemy instalację rozbudować…

Koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp z magazynem energii

Koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp z magazynem energii

Kwestia magazynowania energii od lat spędza sen z powiek wielu inwestorom instalacji fotowoltaicznych. Jeszcze niedawno był to system nieosiągalny dla zwykłego „Kowalskiego” ze względu na swoją wysoką cenę. Na szczęście raport SolarPower Europe pokazuje, że cena baterii zaczyna gwałtownie spadać. Dodatkowym impulsem do tego jest coraz większa liczba instalacji prosumenckich co powoduje zaburzenia energii w sieci.

Czy dotacja „Mój Prąd” pojawi się 1 lipca?

Czy dotacja „Mój Prąd” pojawi się 1 lipca?

Dofinasowanie z programu „Mój prąd” w poprzednich latach cieszyło się dużym zainteresowaniem. Mimo dołożenia do puli dodatkowej gotówki, program zakończył się już 6 grudnia. Zarówno dostawcy systemów fotowoltaicznych jak i sami zainteresowani instalacjami fotowoltaicznymi czekają z niecierpliwością na zapowiadany przez rząd kolejny, czyli III nabór. Kiedy możemy się go spodziewać?